Barokmuziek

De rijke geschiedenis van barokmuziek in Sucre

De hoofdstad van Bolivia, Sucre, herbergt de grootste collectie van barokmuziekpartituren uit de koloniale periode in Latijns Amerika. La Plata (Het Zilver), zoals de naam van de stad was in die tijd, was de vestigingsplaats van de Real Audiencia de Charcas, de vertegenwoordiging van de Spaanse koning met belangrijke regerings-, juridische en militaire functies voor de hele regio van wat tegenwoordig Zuid-Peru, Bolivia, Paraquay en een belangrijk deel van Argentinie is. Er was een belangrijke Jesuitische universiteit.

De schat van de partituren is jarenlang bewaard gebleven, terwijl in ander belangrijke koloniale plaatsen als Lima in Peru veel van de materialen verloren gingen door brand en andere rampen. Onder de composities bevinden zich werken van auteurs uit de zeventiende en achtiende eeuw, anonieme en bekende (zoals Pedro Ximénez de Abril y Tirado, Juan de Araujo, Antonio Durán de la Mota en Blas Tardío Guzmán), werken die nog nooit uitgevoerd zijn, tenminste niet en de laatste tweehonderd jaar. Ze waren gecomponeerd om in de Kathedraal van Sucre en in de kerk van het Klooster van San Felipe de Neri ten gehore te worden gebracht. De meesten behoren tot de barokstijl, maar ook zijn er romantische en renaissancestukken.

De uitdaging om deze partituren te restaureren en uit te voeren is enorm, maar is in eerdere jaren aangegaan met behulp van de Verenigde Naties (via hun programma´s UNDP en UNESCO) en de laatste tijd via verschillende nationale entiteiten, als het Nationaal Archief en Bibliotheek van Bolivia (ABNB) en de Culturel Stichting van de Centrale Bank van Bolivia. Het succes van het tweejaarlijkse barokmuziekfestival in de Jezuitische Missiedorpen van de Chiquitanía, in het oostelijke laagland van Bolivia, was een belangrijke inspiratiebron. De meerderheid van de partituren is nu correct gecatalogiseerd met dank aan het ABNB.

Concierto de música barroca en el salón del senado de la Casa de la Libertad en Sucre

In april 2012 is er een eerste festival van 4 dagen georganiseerd in Sucre, in het historische Huis van de Vrijheid (Casa de la Libertad), waar nationale en internationale artiesten enkele van de ontdekte muziekwerken uitvoerden. Sindsdien wordt dit Barokmuziekfestival elk jaar herhaald gedurende de Goede Week (week voor pasen, meestal in de maand abril), op initiatief van een aantal jonge musici. Het doel is het ontdekken en uitvoeren van nieuwe partituren, zodat de erfenis van de barokmuziek van Sucre gewaardeerd kan worden door de mensheid en tegelijkertijd dat deze erfenis een impuls kan geven aan de ontwikkeling van het cultureel toerisme en zodoende aan de lokale economie.